Technológia

Spolupracujte s nami

Bezobslužné prevádzky

Koncept bezobslužnosti vyvinutý pre naše smart sauny, sa dá požiť na optimalizáciu nákladov aj Vašej prevádzky. Elysium je navrhnutá ako komplexná technológia, ktorá nahrádza akékoľvek rutinné úlohy a umožní tak zamestnancom naplno sa venovať zaujímavejšej činnosti.

Rezervačný systém prepojený s automatizáciou rutinných úloh

Odbremeňte zamestnancov od nudných úloh a ich čas alokujte na kreatívnu činnosť.

Smart optimalizácia

Technológia zaisťuje optimálnu spotrebu energií a vyššiu efektivitu práce.

Možnosti využitia Elysium technológie

Bezobslužná rezervácia športovísk, kurtov a pod.

Rezervácie konferenčných miestností v co-workoch

Náhrada check-in a check-out hostí na recepciách hotelov.

Smart parkovací systém v korporátnych budovách.

Demo technológie Elysium

Aplikácia technológie Elysium na smart saunách v Bratislave je demonštráciou jednoduchej obsluhy komplexnej technológie.